JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Din säkerhet

Här hittar du information om risker och säkerhet i hem- och fritidsmiljö

Brandsäkerhet i hemmet

Varje år inträffar tusentals bränder i bostäder som är så allvarliga att brandkåren larmas

Eldning och grillning

Allmänna villkor och ordningsregler för eldning

Eldningsförbud och brandrisk

Vid höga brandriskvärden kan förbud mot eldning utomhus utfärdas

Farlig verksamhet

Här får du information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företage...

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser