JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Eldningsförbud och brandrisk

Det är respektive kommun som fattar beslut om att införa generellt eldningsförbud i kommunen, efter förslag från räddningstjänsten. Alternativt så kan Länsstyrelsen införa eldningsförbud.

Olika villkor kan ställas i förbudet, beroende på den aktuella riskbilden. Exakt vad som gäller kommuniceras på kommunens hemsida, räddningstjänstens hemsida samt via media.

Det finns sex olika nivåer när det gäller brandrisker:

  1. Mycket liten brandrisk
  2. Liten brandrisk I vissa typer av skog kan det vara svårt för en brand att sprida sig.
  3. Normal brandrisk Vegetationen brinner, men inte med särskilt hög hastighet. Elda försiktigt!
  4. Stor brandrisk Branden sprider sig av sig själv och det är påtaglig risk för spridning.
  5. Mycket stor brandrisk En brand kan utveckla sig mycket snabbt och häftigt, var väldigt försöktig om du eldar.
  6. Extremt stor brandrisk Förekommer ofta i samband med långvarig torka och högsommarvärme. Bränderna blir häftiga och får en snabb utveckling.

Fler sidor inom din säkerhet

Brandsäkerhet i hemmet

Information och tips om brandsäkerhet i hemmet

Eldning och grillning

Allmänna villkor och ordningsregler för eldning

Farlig verksamhet

Här får du information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företage...

Om suicid - hjälp finns att få, och att ge

Ingen ska behöva avsluta sitt liv. Självmord går att förhindra.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser

Senast uppdaterad: 25 maj 2023
Publicerad: 25 oktober 2022