JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Eldningsförbud och brandrisk

När Räddningstjänsten har utfärdat ett generellt eldningsförbud enligt lagen om skydd mot olyckor:

  • Förbudet innebär att du inte får göra upp eld utomhus eller grilla direkt på marken.
  • Det är tillåtet att använda vanliga grillar, kol eller gasol, och iordningställda grillar, murade eller avskärmade så att de inte utgör risk för brandspridning. Särskilt viktigt att det inte finns risk för spridning ned i marken.
  • Engångsgrill bör undvikas men får användas om den placeras så att brandspridning inte kan ske ner i marken, den får endast ställas på underlag som sten, asfalt etc. Följ anvisningen från tillverkaren.
  • Värmen finns kvar länge i grillkolen efter grillning och kan då orsaka brand. Använd därför helst rikligt med vatten för att släcka innan grillen lämnas utan uppsikt. Den som grillar har ansvar för hanteringen.
  • Man får inte kasta cigarettfimpar vårdslöst utomhus. Det betraktas som straffbar vårdslöshet om man till exempel sitter i bilen och knäpper iväg cigarettfimpen genom fönstret.
  • Det är förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus.

Överträdelse av eldningsförbudet är grund för polisanmälan.

Fler sidor inom din säkerhet

Brandsäkerhet i hemmet

Varje år inträffar tusentals bränder i bostäder som är så allvarliga att brandkåren larmas

Eldning och grillning

Allmänna villkor och ordningsregler för eldning

Farlig verksamhet

Här får du information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företage...

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser

Senast uppdaterad: 28 december 2022
Publicerad: 25 oktober 2022