JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Brandfarliga varor

Hantering av brandfarliga varor kan vara tillståndspliktigt enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

En verksamhet som är tillståndpliktig för sin hantering av brandfarlig vara ska ha en eller flera personer utsedda till föreståndare. Det är den som är tillståndshavare som ska utse föreståndare, dvs. VD eller annan person med befogenhet att utse föreståndare för verksamheten. En föreståndare har i uppgift att verka för att hanteringen av brandfarliga varor sker på ett säkert sätt.

Här kan du läsa mer om föreståndarens ansvar för hanteringen av brandfarlig vara (msb.se)

Föreståndare för tillståndspliktig verksamhet med brandfarliga varor ska godkännas av räddningstjänsten.

Fler sidor inom företag och verksamheter

Automatiskt brandlarm

Kontakta Räddningstjänsten Sydost ifall ni söker information om automatiska brandlarm eller vill skriva avtal gälla...

Systematiskt brandskyddsarbete

Äger du en byggnad eller är ansvarig för en verksamhet, är ansvaret för brandskyddet ditt.

Explosiva varor

All hantering av explosiva varor är tillståndspliktig enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

Blanketter - Företag och verksamheter

Här finns blanketter för olika typer av anmälningar och ansökningar

Tillsyn

När vi från Räddningstjänsten kommer ut på tillsynsbesök granskar vi bland annat verksamhetens systematiska brandsk...

Taxor för tillstånd och tillsyn

Här finner ni alla taxor för tillsyn och tillstånd enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och ...

Senast uppdaterad: 4 juni 2024
Publicerad: 25 oktober 2022