Kalmar läns arbetsgrupp för förebyggande brandskydd har tagit fram ett PM för dimensionering av brandvatten. Adressater är kommunens huvudman för vattenförsörjning, politiker, planarkitekter, konsulter, bygglovshandläggare med flera som kan ha behov av att dimensionera och projektera brandvatten i Kalmar län.

Ladda ner PM för dimensionering av brandvatten Pdf, 1.2 MB.