Dessa råd och anvisningar beskriver vad Räddningstjänsten Sydost anser vara viktigt att beakta vid projektering av höga byggnader så att räddningstjänsten kan genomföra en effektiv insats i byggnaden. Dokumentet utgör Räddningstjänsten Sydosts rekommendation vid projektering av höga byggnader och utgår från den kravnivå som anges i Boverkets byggregler (BBR) samt i Arbetsmiljöverkets föreskrift gällande rök- och kemdykning.

Ladda ner Råd och anvisningar - Insats i höga byggnader Pdf, 1.1 MB.