JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Släckanläggning i kök

Kontakta Räddningstjänsten Sydost ifall ni söker särskild information kring rubrikerna nedan

Fler sidor inom råd och anvisningar

Brandvattenförsörjning

Kontakta Räddningstjänsten Sydost ifall ni söker särskild information kring rubrikerna nedan.

Framkomlighet för räddningstjänsten

Kontakta Räddningstjänsten Sydost ifall ni söker särskild information kring rubrikerna nedan.

Gemensamhetsgarage

Kontakta Räddningstjänsten Sydost ifall ni söker särskild information kring rubrikerna nedan.

Hotell och pensionat

Kontakta Räddningstjänsten Sydost ifall ni söker särskild information kring rubrikerna nedan.

Insats i höga byggnader

Kontakta Räddningstjänsten Sydost ifall ni söker särskild information kring rubrikerna nedan.

Laddplatser för el-fordon i garage

Kontakta Räddningstjänsten Sydost ifall ni söker särskild information kring rubrikerna nedan.

Mopeder och motorcyklar i cykelförråd

Kontakta Räddningstjänsten Sydost ifall ni söker särskild information kring rubrikerna nedan.

Placering av containrar

Kontakta Räddningstjänsten Sydost ifall ni söker särskild information kring rubrikerna nedan.

Skötsel och underhåll av brandlarm

Kontakta Räddningstjänsten Sydost ifall ni söker särskild information kring rubrikerna nedan.

Solcellsanläggningar

Kontakta Räddningstjänsten Sydost ifall ni söker särskild information kring rubrikerna nedan.

Tillfälliga utomhusevenemang

Kontakta Räddningstjänsten Sydost ifall ni söker särskild information kring rubrikerna nedan.

Uteserveringar

Kontakta Räddningstjänsten Sydost ifall ni söker särskild information kring rubrikerna nedan.

Utrymning med hjälp av räddningstjänsten

Kontakta Räddningstjänsten Sydost ifall ni söker särskild information kring rubrikerna nedan.

Övernattning

Kontakta Räddningstjänsten Sydost ifall ni söker särskild information kring rubrikerna nedan.

Senast uppdaterad: 27 december 2022
Publicerad: 25 oktober 2022