Solceller fortsätter att producera el även om strömmen till byggnaden bryts via normala brytare, via säkringar som löser ut eller via överspänningsskydd som löser ut. Detta medför att systemets alla kablar fortsatt är strömförande med upp till 1000 volt, om inte särskilda åtgärder vidtas. Denna spänning är direkt livsfarlig for räddningspersonal.
För att säkerheten ska tryggas för räddningstjänstpersonal har dessa riktlinjer gemensamt tagits fram av räddningstjänsterna i Kalmar län.

Ladda ner Solcellsanläggningar Pdf, 1.1 MB.