Varje år anordnas ett flertal tillfälliga evenemang i Räddningstjänsten Sydosts geografiska område och många av evenemangen arrangeras i tält av olika slag och storlekar. För att uppnå ett rimligt brandskydd och en tillfredställande utrymningssituation i tälten har Räddningstjänsten Sydost tagit fram följande rekommendationer för hur brandskyddet bör upprättas.

Ladda ner Råd och anvisningar - Tillfälliga utomhusevenemang Pdf, 291.3 kB.