Uteserveringar ger en trevlig stadsmiljö och bidrar till en levande stad. Den som planerar att driva en uteservering måste dock ha några saker i åtanke så uteserveringen inte hindrar oss på Räddningstjänsten Sydost att rädda människor och byggnader vid en brand. Genom dessa råd och anvisningar vill vi underlätta för innehavare av uteserveringar att bibehålla det planerade brandskyddet.

Ladda ner Råd och anvisningar - Uteserveringar Pdf, 141.4 kB.