JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Utbildningar

Förebygg genom kunskap - en utbildning hos Räddningstjänsten Sydost är en bra förebyggande investering som ökar verksamhetsansvarigas och enskildas förmåga att skydda sig mot olyckor.

Räddningstjänsten Sydost arbetar med att sprida kunskap om olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder. Vårt mål är att genom utbildning och information ge de verktyg som behövs för att identifiera risker omgivningen, hantera potentiella faror och vidta åtgärder i händelse av en nödsituation.

Vi erbjuder en rad olika utbildningar inom bland annat brandsäkerhet, brandsläckning, första hjälpen och hjärt- och lungräddning.

Våra utbildare och instruktörer har gedigen erfarenhet och expertis inom sina respektive områden, och unika kunskaper som förvärvats genom mångårig erfarenhet inom operativ räddningstjänst.

Oavsett vart ni befinner er i Räddningstjänsten Sydosts område finns det möjlighet att ta del av våra utbildningar. Vi erbjuder utbildningar på flera olika orter och övningsfält, och vissa utbildningar kan vi även hålla på plats hos er i er verksamhet.

Vilka utbildningar som erbjuds varierar mellan de orterna i förbundet. Läs mer om utbildningsutbudet under respektive ort.

Emmaboda/Torsås

Utbildningsutbud i Emmaboda/Torsås

Kalmar

Utbildningsutbud i Kalmar

Mönsterås/Högsby

Utbildningsutbud i Mönsterås/Högsby

Nybro

Utbildningsutbud i Nybro

Oskarshamn

Utbildningsutbud i Oskarshamn

Öland

Utbildningsutbud på Öland