Byte av telefonnummer

Den 5 september bytte Räddningstjänsten Sydost till 010-nummer.

JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Brandutbildningar

Vet du hur du ska agera om det börjar brinna? Eller vad du ska tänka på för att förebygga och förhindra att brand uppstår?

Vi erbjuder flera olika brandutbildningar anpassade efter olika målgrupper och behov. Nedan kan du läsa mer om respektive utbildning.

Grundläggande brandutbildning

Grundläggande utbildning i hur du förebygger och agerar i olika brandsituationer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete riktat till chefer/ansvariga

Heta Arbeten

Utbildningen ger dig som utför brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats rätt kunskap och behörighet.