Byte av telefonnummer

Den 5 september bytte Räddningstjänsten Sydost till 010-nummer.

JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Inför utbildningen hos avdelning Nybro

Inför utbildningen är det vissa saker som kan vara bra att veta. Nedan finns information om vad ni behöver tänka på i samband med bokning, och vad som kan vara bra att tänka på inför utbildningstillfället.

I samband med bokning

  • Om ni har önskemål om specialkost, så lämnas dessa uppgifter i samband med bokningen

I samband med utbildning

  • Tänk på att använda oömma kläder vid våra utbildningar då de innehåller olika praktiska moment.
  • Långt hår bör vara uppsatt vid de praktiska momenten.

Fler sidor inom avdelning nybro

Brandutbildningar

Utbildningar för att kunna ingripa och förebygga olyckor

Sjukvårdsutbildningar

Utbildningar i första hjälpen vid olyckor och sjukdomsfall

Utbildningsplatser

Platser där avdelning Nybro erbjuder utbildning

Så här bokar du en utbildning

Information om bokning av utbildning hos avdelning Nybro

Publicerad: 25 maj 2023