JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Hantering av personuppgifter i samband med utbildning

Räddningstjänstförbundet Sydost behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra utbildningar, utfärda certifikat och för uppföljningar av genomförda utbildningar.

Vi behandlar dina personuppgifter endast om det är motiverat med hänsyn till ändamålet och i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (679/2016).

I samband med att ni anmäler er till utbildning hos oss samtycker ni till att era personuppgifter registreras i vårt register. Uppgifterna kommer att sparas hos oss för vårt uppföljningsarbete och kan komma att användas vid förnyad kontakt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via epost: info@rtso.se

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter