JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Taxor för tillstånd och tillsyn enligt LSO och LBE

Här hittar du alla taxor för tillsyn och tillstånd enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

 


Ärendetyp tillsyn

Verksamhetsklass enligt Boverkets byggregler (BBR)

Avgift

Kommentarer

1

Mindre industri, kontor, m.m. (mindre än 150 personer, mindre än 2500m²)

VK1

6 965 kr


2

Större industri, kontor mm (mer än 150 personer, större än 2500m²)

VK1

10 020 kr


3

Gemensamhetsboenden

VK3B

5 743 kr


4

Samlingslokal <30 personer (små butiker, små restauranger)

VK2A

5 132 kr


5

Samlingslokal <150 personer (med eller utan alkoholförsäljning)

VK2A

5 743 kr


6

Samlingslokal ≥150 personer (med eller utan alkoholförsäljning)

VK2B + VK2C

6 965 kr


7

Mindre hotell (under 9 bäddar/5 rum, B&B, pensionat osv.)

VK4

4 521 kr


8

Hotell (9–30 bäddar, B&B, pensionat osv.)

VK4

5 743 kr


9

Hotell (31+ bäddar)

VK4

6 965 kr


10

Hotell med fler verksamheter (konferensanläggning, nattklubb osv.)

VK4

9 409 kr


11

Vårdmiljöer - daglig verksamhet (förskola, nattis osv.)

VK5A

5 743 kr


12

Vårdmiljöer - behovsprövade särskilda boenden (LSS, äldreboende osv.)

VK5B

7 576 kr


13

Vårdmiljöer - hälso-/sjukvård och inlåsta personer (sjukhus, fängelse osv.)

VK5C+D

10 020 kr


14

Organisationstillsyn


8 187 kr


15

Tillsyn i samband med remiss


3 910 kr


16

Tillsyn av enskilda förhållanden


3 910 kr

På förekommen anledning dvs uppdagade brister samt räddningsvägar, garage, bostad, vind, sophus etc. Enbart tillsynsbesökstid kan vara aktuellt att använda i enstaka fall, då används rakt timkostnad för faktisk besökstid.

 

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

 


Ärendetyp tillsyn

Avgift

Kommentarer

1

Bensinstation bemannad8 798 kr 

2

Bensinstation obemannad8 187 kr 

3

Fordonsgasstation8 187 kr 

4

Industri mindre hantering (verkstad)8 187 kr 

5

Industri större hantering - process13 075 kr 

6

Lagerverksamhet8 187 kr 

7

Restaurang med gasol6 354 kr 

8

Butik6 354 kr 

9

Färghandel7 943 kr 

10

Lantbruk7 576 kr 

11

Fyrverkeriförsäljning5 743 kr 

12

Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg8 187 kr 

13

Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥ 60 kg10 020 kr 

 

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), vid samordnad tillsyn

 


Ärendetyp, tillsyn LSO

Verksamhetsklass enligt Boverkets byggregler (BBR)

Avgift

Kommentarer

1

Mindre industri, kontor, m.m. (mindre än 150 personer, mindre än 2500m²)

VK1

5 927 kr


2

Större industri, kontor mm (mer än 150 personer, större än 2500m²)

VK1

8 829 kr


3

Gemensamhetsboenden

VK3B

4 705 kr


4

Samlingslokal <30 personer (små butiker, små restauranger)

VK2A

5 132 kr


5

Samlingslokal <150 personer (med eller utan alkoholförsäljning)

VK2A

5 743 kr


6

Samlingslokal ≥150 personer (med eller utan alkoholförsäljning)

VK2B + VK2C

5 927 kr


7

Mindre hotell (under 9 bäddar/5 rum, B&B, pensionat osv.)

VK4

3 788 kr


8

Hotell (9–30 bäddar, B&B, pensionat osv.)

VK4

4 705 kr


9

Hotell (31+ bäddar)

VK4

5 927 kr


10

Hotell med fler verksamheter (konferensanläggning, nattklubb osv.)

VK4

8 065 kr


11

Vårdmiljöer - daglig verksamhet (förskola, nattis osv.)

VK5A

4 857 kr


12

Vårdmiljöer - behovsprövade särskilda boenden (LSS, äldreboende osv.)

VK5B

6 538 kr


13

Vårdmiljöer - hälso-/sjukvård och inlåsta personer (sjukhus, fängelse osv.)

VK5C+D

8 829 kr


14

Organisationstillsyn


6 995 kr


 


Ärendetyp, tillsyn LBE

Avgift

Kommentarer

15

Bensinstation bemannad

5 927 kr


16

Bensinstation obemannad

5 621 kr


17

Fordonsgasstation

5 621 kr


18

Industri mindre hantering (verkstad)

5 621 kr


19

Industri större hantering - process

8 371 kr


20

Lagerverksamhet

5 621 kr


21

Restaurang med gasol

4 399 kr


22

Butik

4 399 kr


23

Färghandel

4 399 kr


24

Fyrverkeriförsäljning

5 163 kr


25

Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

4 094 kr


26

Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥ 60 kg

5 621 kr


Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

 


Ärendetyp tillstånd

Avgift med avsyning

Avgift utan avsyning

1

Avslag

2 444 kr

2 444 kr

2

Mindre komplettering till befintligt tillstånd

1 833 kr

1 833 kr

3

Övertagande av befintligt tillstånd

1 222 kr

1 222 kr

4

Godkännande av föreståndare

1 833 kr

1 833 kr

5

Bensinstation bemannad

11 915 kr

7 332 kr

6

Bensinstation obemannad

10 082 kr

6 110 kr

7

Fordonsgasstation

10 693 kr

7 332 kr

8

Industri mindre hantering (verkstad)

10 082 kr

7 332 kr

9

Industri större hantering - process

14 970 kr

10 998 kr

10

Lagerverksamhet

10 082 kr

7 332 kr

11

Restaurang med gasol

8 860 kr

6 110 kr

12

Butik

10 082 kr

7 332 kr

13

Färghandel

10 693 kr

7 332 kr

14

Fyrverkeriförsäljning

8 249 kr

6 110 kr

15

Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

7 027 kr

4 888 kr

16

Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥ 60 kg

10 693 kr

7 332 kr

Kommentarer

Taxorna gäller från 2024-02-26 och är exklusive moms. Taxan regleras årligen fr.o.m. 2025 med PKV.

Avgift enligt denna taxa betalas av den där tillsyn skett eller den som ansökt om tillstånd mot faktura.

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.

Vid byggnader utformade som Br0 ökar förberedelsetiden med 1 tim.

För komplicerade tillståndsärenden eller för ärende som inte kan kategoriseras in enligt tabellen ovan eller för särskilt tidskrävande ärenden ska individuell tidsberäkning tillämpas. I tidsberäkningen ska den faktiska tiden användas som debiteringsunderlag, dock ska schablontiden på 0,7 timme restid användas. Särskilt tidskrävande ärenden är till exempel ärenden som krävt flera besök på plats eller då begäran om kompletterande handlingar gjorts på grund av bristfälliga ansökningshandlingar.

Om godkännande av föreståndare handläggs i samband med ett tillsynsärende tas ingen avgift ut.

Fler sidor inom företag och verksamheter

Automatiskt brandlarm

Kontakta Räddningstjänsten Sydost ifall ni söker information om automatiska brandlarm eller vill skriva avtal gälla...

Systematiskt brandskyddsarbete

Äger du en byggnad eller är ansvarig för en verksamhet, är ansvaret för brandskyddet ditt.

Brandfarliga varor

Hantering av brandfarliga varor kan vara tillståndspliktigt enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Explosiva varor

All hantering av explosiva varor är tillståndspliktig enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

Blanketter - Företag och verksamheter

Här finns blanketter för olika typer av anmälningar och ansökningar

Tillsyn

När vi från Räddningstjänsten kommer ut på tillsynsbesök granskar vi bland annat verksamhetens systematiska brandsk...

Senast uppdaterad: 13 mars 2024
Publicerad: 27 december 2022