JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Faktureringsuppgifter

Här finns de uppgifter du som leverantör behöver för att skicka fakturor till oss. I första hand tar vi emot e-faktura via Svefaktura och Peppol.

Ny faktureringsadress

Från och med 1 juni 2023 har vi ny faktureringsadress och vår gamla adress upphörde därmed att gälla. Fakturor som skickas till vår gamla faktureringsadress kommer från och med 1 juli 2023 att återsändas.

Vi har öppnat upp tre möjligheter för er att leverera era fakturor. Vårt önskemål är att företrädesvis få fakturorna i det format, och i den ordning de presenteras nedan.

Tänk på att alltid ange referensnummer

Förbundet har referenskontroll och ett korrekt referensnummer måste alltid anges på fakturan. Referensnumret ska uppges av beställaren och består av 6 siffror i en följd.

Organisationsnummer
222000-3301

E-faktura
Vi tar gärna emot Peppol faktura på vårt Peppol-ID: 0007:2220003301
Vi tar även emot Svefaktura på faktura-ID: 2220003301

PDF-faktura
Vi tar emot PDF-fakturor till e-postadressen:
rtso-faktura@rtso.se

Observera att PDF-fakturor inte ska skickas till beställaren personligen.

Pappersfaktura
Tills vidare tar vi även emot pappersfakturor. Om ni inte från Ert affärssystem kan skriva ut era fakturor som PDF, skickar ni fortsättningsvis pappersfakturorna till adressen enligt nedan.

Räddningstjänsten Sydost
FE 7497-1016 Scancloud
831 90 Östersund

Endast fakturor skall skickas till dessa adresser. All annan post skickas som vanligt till postadressen.

Fler sidor inom om oss

Om förbundet

Förbundets medlemskommuner och politiska styrning

Kontakta Räddningstjänsten Sydost

Kontaktuppgifter till Räddningstjänsten Sydost

Arbeta hos oss

Är du intresserad av att arbeta hos Räddningstjänsten Sydost?

Våra stationer

Information om våra stationer

Digital anslagstavla

Detta är Räddningstjänsten Sydosts digitala anslagstavla. Här publiceras protokoll från direktionens möte samt övri...

Media och press

Kontaktuppgifter för media

Så här behandlar RTSO dina personuppgifter

Information om vår personuppgiftsbehandling

Visselblåsarfunktion

Här kan du anmäla missförhållanden

Senast uppdaterad: 8 juni 2023
Publicerad: 1 juni 2023