JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Utbildningar hos Räddningstjänsten Sydost i Kalmar

I Kalmar anordnar Räddningstjänsten Sydost utbildningar dels på övningsfältet Ebbetorp, dels på brandstationen i Kalmar – men vi kan även utbilda er på plats i er verksamhet.

Hos Räddningstjänsten Sydost i Kalmar erbjuds utbildning om hur man bygger upp ett bra brandskydd inom förvaltningar och organisationer, såväl stora som små verksamheter. Vi erbjuder även utbildningar i olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder inom områdena brand och sjukvård.

Via länkarna nedan kan du läsa om våra olika utbildningar och hur du bokar dem.

Hör gärna av dig till oss med dina önskemål!

Utbildningar på uppdrag

  • GRIB - Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, anordnas på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
  • Grundläggande säkerhet, brandskydd och brandbekämpning, anordnas på uppdrag av Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan.

Brandutbildningar

Utbildningar för att kunna ingripa och förebygga olyckor

Sjukvårdsutbildningar

Utbildningar i första hjälpen vid olyckor och sjukdomsfall

Utbildningsplatser

Platser i Kalmar där Räddningstjänsten Sydost erbjuder utbildning

Så här bokar du en utbildning

Information om bokning av utbildning hos Räddningstjänsten Sydost i Kalmar

Inför utbildningen

Vad som kan vara bra att veta och tänka på inför utbildningen