JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Eldning och grillning

Allmänna villkor och ordningsregler för eldning

  • Eldning sker alltid på egen risk.
  • För att undvika brandspridning och onödiga larm får elden ej lämnas obevakad.
  • Eldning får inte ske vid stark blåst eller efter mörkrets inbrott.
  • Vid torka kan kommunen utfärda eldningsförbud. Vid eldningsförbud får ingen eldning ske.
  • Aktuell brandriskprognos finns på SMHI:s hemsida eller 0470-463 57.
  • Tänk på att alltid ha något släckningsredskap till hands, och kom ihåg att hålla avstånd till byggnader och brännbart material.
  • Tänk på att elda på ett sätt som inte stör dina grannar.
  • Eldning får endast ske av torrt trädgårdsavfall som grenar och ris.

Fler sidor inom din säkerhet

Brandsäkerhet i hemmet

Information och tips om brandsäkerhet i hemmet

Eldningsförbud och brandrisk

Vid höga brandriskvärden kan förbud mot eldning utomhus utfärdas

Farlig verksamhet

Här får du information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företage...

Om suicid - hjälp finns att få, och att ge

Ingen ska behöva avsluta sitt liv. Självmord går att förhindra.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser

Senast uppdaterad: 9 oktober 2023
Publicerad: 25 oktober 2022