JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser

Om signalen tjuter bör du

  • gå inomhus
  • stänga dörrar, fönster och stänga av ventilation
  • slå på radiokanalen P4 för att få vidare information

När faran är över ljuder signalen faran över, en 30 sekunder lång sammanhängande signal.

Signalen Viktigt meddelande testas fyra gånger per år, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, klockan 15.00.

Fler sidor inom din säkerhet

Brandsäkerhet i hemmet

Information och tips om brandsäkerhet i hemmet

Eldning och grillning

Allmänna villkor och ordningsregler för eldning

Eldningsförbud och brandrisk

Vid höga brandriskvärden kan förbud mot eldning utomhus utfärdas

Farlig verksamhet

Här får du information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företage...

Om suicid - hjälp finns att få, och att ge

Ingen ska behöva avsluta sitt liv. Självmord går att förhindra.

Senast uppdaterad: 1 september 2023
Publicerad: 25 oktober 2022