JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Räddningstjänsten Sydost tar över ansvaret för sotning och brandskyddskontroll i Högsby och Oskarshamn

Information till dig som bor i kommunerna Högsby eller Oskarshamn

Verksamhetsövergången krävde nya systemlösningar och avtal, och det arbetet har tyvärr tagit betydligt längre tid än vad vi har önskat och kunnat förutse. Vi har fortfarande begränsade möjligheter att skicka fakturor och andra dokument till er som är kunder i kommunerna Högsby och Oskarshamn.

Vi jobbar hårt för att lösa detta och vår förhoppning är att detta ska vara åtgärdat inom kort.

Vid brådskande ärenden, till exempel försäljning, nybyggnation och dödsbon, är ni välkomna att kontakta oss så vi kan prioritera dessa när systemen är igång.

Kontakt - sotning och brandskyddskontroll

brasa i kamin

Den 1 april 2024 tar Räddningstjänsten Sydost över ansvaret för sotning och brandskyddskontroll i kommunerna Högsby och Oskarshamn. Den 1 april sker även en verksamhetsövergång, då Oskarshamnssotarna inrangeras i Räddningstjänsten Sydost.

Enligt 3 kap 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är kommunerna ansvariga för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs. Oskarshamn och Högsby kommuner har delegerat det ansvaret till Räddningstjänsten Sydost, och vi ansvarar nu för sotning och brandskyddskontroll i fem av våra nio medlemskommuner.

Varför görs detta?

Högsby och Oskarshamns kommuner har, precis som flera andra av våra medlemskommuner, tidigare beslutat att delegera ansvaret för sotning och brandskyddskontroll till oss. Nu när kommunernas avtal med entreprenören Oskarshamnssotarna har löpt ut tar vi alltså över ansvaret för sotning och brandskyddskontroll.

För att behålla den kompetens och de fina kundrelationer som Oskarshamnssotarna har, har Oskarshamnssotarna inrangerats i Räddningstjänsten Sydost. Verksamhetsövergången innebär bland annat att Oskarshamnssotarnas personal nu är anställd hos oss.

Vad innebär detta för mig som fastighetsägare?

För dig som fastighetsägare i kommunerna Oskarshamn och Högsby kommer verksamhetsövergången medföra väldigt små skillnader. Det är fortfarande samma personal som kommer till dig för sotning och brandskyddskontroll och inledningsvis kommer de nås på samma sätt som tidigare.

På sikt kommer telefonnummer med mera att bytas ut, och personalens fordon och kläder kommer se annorlunda ut. Från och med 1 april kommer Räddningstjänsten Sydost stå som avsändare på brev med mera.

Kommer sotning och brandskyddskontroll bli dyrare nu?

Taxorna kommer inte höjas med anledning av att vi tar över ansvaret för sotning och brandskyddskontroll. Precis som tidigare är det respektive kommun som fattar beslut om taxorna för detta.

Din faktura kommer alltså skickas från oss, men det är den kommun som din fastighet är belägen i som beslutar vad sotningen och brandskyddskontrollen ska kosta.

Vad behöver jag göra?

Har du sparat kontaktuppgifterna till din sotare behöver du snart uppdatera dessa. Sotning och brandskyddskontroll kommer fungera som vanligt.

De nya kontaktuppgifterna för sotning i Högsby och Oskarshamn finns här

Vem kan svara på mina frågor?

Har du frågor eller funderingar gällande dessa förändringar är du välkommen att kontakta oss.

Vill du komma i kontakt via telefon ringer du kontaktcenter och begär att bli kopplad till avdelningschefen för Samhällsskydd.

Det går också bra att skicka etpost till oss. Var gärna tydlig med vad din fråga gäller, och att den är riktad till chefen för Avdelning samhällsskydd, så underlättar det hanteringen för oss.

Telefonnummer och e-postadress hittar du här.

Vi hälsar dig som fastighetsägare i kommunerna Oskarshamn och Högsby varmt välkommen som kund hos oss!

Fler sidor inom sotning och brandskyddskontroll

Blanketter

Blanketter för ansökningar och anmälningar som rör sotning och brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll

Information om brandskyddskontroll

Kontakt - sotning och brandskyddskontroll

Kontaktuppgifter för ärenden som gäller sotning och brandskyddskontroll

Sotning

Information om sotning

Tips och råd

Tips och råd gällande säker eldning

Vanliga frågor och svar - FAQ

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som rör sotning, brandskyddskontroll, egensotning och sotning med annan en...

Senast uppdaterad: 24 juni 2024
Publicerad: 20 mars 2024