JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Tips och råd

Många bränder i villor och småhus kan kopplas till eldstäder. Du kan minska risken för brand genom att se till att du eldar på rätt sätt, att sotning och brandskyddskontroll utförs och att installation sker på rätt sätt.

Eldstäder

Många bränder i villor och småhus kan kopplas till eldstäder. Förebygg risken för bränder genom att se till att installation sköts på rädd sätt, att du eldar på rätt sätt och att sotning och brandskyddskontroll görs.

Läs mer här: Eldstäder / Brandskyddsföreningen (brandskyddsforeningen.se)

Goda råd om köp av eldstäder och skorsten

När du ska köpa skorsten och eldstäder finns det några frågor du bör ställa dig.

Läs mer här: Goda råd för att köpa eldstad.pdf (brandskyddsforeningen.se)

Goda råd om vedeldning

När du eldar med ved finns det många saker att tänka på. Veden måste vara torr och kapad i lagom stora bitar. Både panna och rökkanaler måste vara anpassade för vedeldning. Följ Brandskyddsföreningens råd så minskar risken för sotbrand.

Läs mer här: Goda råd om vedeldning.pdf (brandskyddsforeningen.se)

Tips och råd om hur du eldar säkert hemma

Med en modern eldstad - rätt installerad, rätt eldad och rätt skött - har man en relativt säker och miljövänlig källa till värme.

Läs mer här: Umgås och trivs framför brasan: några tips och råd om hur du eldar säkert hemma (msb.se)

Brandsäker placering

Boverkets Byggregler (BBR) anger de funktionskrav som ska vara uppfyllda för en eldstad. Här får du information om vad du ska tänka på och vad som gäller när du ska byta ut, renovera eller installera till exempel kamin.

Läs mer här: Kaminer - PBL kunskapsbanken (boverket.se)

Lagar och regler

Sotning och brandskyddskontroll är en av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor styrd kommunal myndighetsverksamhet.

Läs mer här: Sotning och brandskyddskontroll (msb.se)